12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
CSKH - Đặt khám
19006155

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

NK 5.jpg

Tên tiếng việt: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tên tiếng anh: Infection Control Department.

Địa chỉ: Tầng 3, nhà C2, BVĐK Xanh Pôn, số 12, Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 0978478686

Địa chỉ email: Khoaksnk.bvxp@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Tổng số nhân lực của khoa gồm có 27 cán bộ.

-         Lãnh đạo:

o   Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Thu Hương.

o   Phó trưởng khoa: Cử nhân Nguyễn Thị Phương Định

o   Điều dưỡng trưởng: Cử nhân Trần Anh Quân.

-         Bác sĩ: 2

-         Điều dưỡng: 11

-         Kỹ sư: 1

-         KTV: 2

-         Công nhân: 2

-         Hộ lý: 9

Hình ảnh chân dung lãnh đạo khoa:

nk 4.png

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-         Đầu mối tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện

-         Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa phòng liên quan triển khai thực hiển kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

-         Thực hiện tổ chức, quản lý, điều hành, giám sát vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh khoa phòng

-         Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung

-         Thực hiện giám sát và quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

-         Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng

-         Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn

-         Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên

-         Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến thăm.

-         Thực hiện nghiên cứu khoa học,  và hợp tác quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

NK 6.jpg


NK 7.jpg


NK 8.jpg


NK 11.jpg


NK 12.jpg


NK 13.jpg


NK 9.jpg

 


Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn