12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
CSKH - Đặt khám
19006155

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

0.0.jpg


PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Vị trí : Tầng 1 nhà hành chính B3 – Bệnh viện đa khoa Xanh pôn

- Điện thoại : 04.38233073; 04.37336207 – FAX: 04.38434792

- Email : phcqtxp@gmail.com

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Hành chính quản trị được ra đời từ ngày thành lập bệnh viện 26 tháng 8 năm 1970. Cùng vối sự phát triển của bệnh viện và sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, phòng Hành chính quản trị ngày càng phát triển theo chiều hướng chuyên môn hóa cao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác phục vụ người bệnh và phát triển chuyên môn ngành y tế .

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

- Phó phụ trách phòng BSCKI Đoàn Kim Chi – Phụ trách chung

- Phó phòng Ks Nguyễn Tuấn Anh – Phụ trách điện, nước, xây dựng

- Phó phòng Cử nhân Phạm Thái Học

- Tổng hợp, thống kê : 01 người (01 cử nhân)

- Tổ văn thư : 02 người ( 2 cử nhân)

- Tổ thông tin điện thoại : 01 ( trung cấp)

- Tổ hậu cần, tiếp khách: 03 người (  01 cao đẳng, 01 trung cấp và 01 hộ lý)

- Tổ kho, cung ứng vật tư: 02 người (01 cử nhân, 01 cao đẳng)

- Tổ ô tô : 06 lái xe

- Tổ điện : 06 người ( 01 kỹ sư và 5 công nhân)

- Tổ nước : 04 người (04 công nhân)

- Xây dựng : 01 người (01 kỹ sư)

- Tổ bảo vệ : 12 người

- Phòng có 9 trình độ đại học; 01 cao đẳng ; 01 trung cấp; 03 nhân viên phục vụ hành chính; 6 lái xe; 9 công nhân, 12 sơ cấp.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-  Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

-  Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

-  Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

-  Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

-  Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

-  Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

-  Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

-  Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch

-  Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, và xử lý chất thải lỏng bệnh viện.

-  Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

-   Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện

-  Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

-  Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

-  Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.


Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn