12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
Đặt khám
19006155

Phòng Hành chính quản trị 


 1. I. Giới thiệu chung:

  Phòng Hành chính quản trị được ra đời từ ngày thành lập bệnh viện 26 tháng 8 năm 1970. Cùng vối sự phát triển của bệnh viện và sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, phòng Hành chính quản trị ngày càng phát triển theo chiều hướng chuyên môn hóa cao , đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác phục vụ người bệnh và phát triển chuyên môn ngành y tế .

   

  - Trưởng phòng : KS Đỗ Văn Dũng – Phụ trách chung

   

  - Phó phòng BSCKI Đoàn Kim Chi – Phụ trách hậu cần

   

  - Phó phòng KS Nguyễn Tuấn Anh – Phụ trách điện, nước

   

  - Vị trí : Tầng 1 nhà hành chính B3 – bệnh viện đa khoa Xanh pôn

   

  - Điện thoại : 04.38233073; 04.37336207 – FAX: 04.38434792

   

 • Email : phcqtxp@gmail.com

   

 1. II.Chức năng nhiệm vụ :

 2. Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.
 • Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện và yêu cầu của các khoa, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt hang năm và tổ chức thực hiện.
 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị hành chính cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 • Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các văn bản của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ lưu trữ theo quy định. Áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hành chính trong công tác quản lý văn bản của Bệnh viện.
 • Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác tiếp khách , phục vụ các buội họp , hội nghị , hội thảo toàn Bệnh viện.
 • Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.
 • Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.
 • Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 • Lập kế hoạch và tổ chức việc thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch hàng năm sau khi đã được giám đốc phê duyệt.
 • Tham gia công tác quy hoạch mặt bằng, xây dựng các công trình trong bênh viện cùng với Ban quản lý dự án Sở Y tế Hà Nội. Giám sát công trình đại diện phía đơn vị tiếp nhận sử dụng. Phối hợp với Ban quản lý dự án tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
 • Tổ chức các cuộc họp, lên phương án di chuyển giải phóng mặt bằng để bàn giao sửa chữa trình giám đốc và ban giải phóng mặt bằng Bệnh viện xét duyệt . Cùng với các khoa phòng triển khai di chuyển và tiếp nhận công trình sau khi cải tạo sửa chữa xong đưa vào hoạt động.
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước sạch và sử lý chất thải lỏng Bệnh viện.
 • Chăm sóc ngoại cảnh đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra điện , nước, vệ sinh chung trong bệnh viện.
 • Tham gia công tác kiểm tra bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ và các ban khi được bệnh viện phân công.
 • Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc Bệnh viện.
 • Xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng, định mức sử dụng điện  trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí tham ô.
 • Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao, điện nước ở các khoa phòng để giám đốc xem xét quyết định khen thưởng, kỷ luật.
 • Tham gia vào ban tiếp nhận hàng viện trợ. Phân phối và quản lý, theo dõi việc sử dụng hàng viện trợ theo quyết định của Giám đốc.

   

  III.Tổ chức nhân sự : 

 • Phòng Hành chính quản trị  30 người gồm:

  01 trưởng phòng, 02 phó phòng  và có các tổ như sau:

  Tổ văn thư : 02 người ( 2 cử nhân)

  Tổ thông tin điện thoại : 01 ( trung cấp)

  Tổ hậu cần, tiếp khách: 03 người ( 2trung cấp và 01 hộ lý)

  Tổ kho, cung ứng vật tư: 02 người (01 cử nhân, 01 cao đẳng)

  Tổ ô tô : 06 lái xe

  Tổ điện : 7 người ( 01 kỹ sư và 6 công nhân)

  Tổ nước : 6 người ( 01 kỹ sư và 5 công nhân)

   

  Phòng có 8 trình độ đại học; 01cao đẳng ; 01 trung cấp; 03 nhân viên phục vụ hành chính; 17 công nhân .

   

  IV.Hoạt động chuyên môn:

 • Trong những năm qua phòng Hành chính quản trị luôn bám sát vào chức năng nhiệm vụ để hoàn thành tốt các công việc được giao.

 • Luôn luôn cập nhật thông tin, các văn bản hướng dẫn, triển khai áp dụng kịp thời.
 • Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý văn bản hành chính và dần sẽ áp dụng phần mềm tin học vào công tác quản lý tài sản.
 • Nghiên cứu và xây dựng định mức lý điện, khoán đến từng khoa phòng  nhằm chống lãng phí sử dụng, giảm chi phí điện .
 • Nghiên cứu xây dựng định mức sử dụng văn phòng phẩm , khoán đến từng khoa phòng.
 • Áp dụng phần mềm quản lý tiêu thụ điện điều hòa trung cho các tòa nhà mới xây : Nhà điều trị nội khoa, tầng 4 nhà A1. Các tòa nhà còn lại sẽ quản lý bằng công tơ điện cho từng khoa.
 • Phân lập hệ thống điện ưu tiên và điện không ưu tiên để đảm bảo phục vụ chuyên môn khi tình huống mất điện lưới xảy ra phải sử dụng hệ thống máy phát điện.
 • Hàng năm tổ chức cho nhân viên tập huấn chuyên môn hoặc tham gia các lớp học nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa của bệnh viện.
 • Trong những năm gần đây và những năm tiếp theo bệnh viện đang được cải tạo nâng cấp các ngôi nhà cũ, phòng Hành chính quản trị được phân công thêm mảng công việc rất quan trọng là tổ chức thực hiện công tác di chuyển các khoa , giải phóng mặt bằng bàn giao cho Ban Quản lý dự án sau đó tổ chức tiếp nhận và đưa các khoa về vị trí mới hoạt động.
 • Nghiên cứu khoa học : tham gia các đề tài về công tác xây dựng định mức quản lý vật tư hành chính,  định mức quản lý điện và quản lý môi trường, áp dụng quản lý hành chính bằng công nghệ thông tin.

 •  V. Hướng phát triển:
  - Tiếp tục triển khai các máy móc công nghệ  mới trong công tác quản lý hành chính và quản lý hạ tầng cơ sở.
  - Phát triển chuyên môn các tổ theo hướng chuyên sâu và chuyên môn hóa ( tham gia các lớp tập huấn hoặc học thêm các lớp chuyên môn).
  - Tiếp tục tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học với các phòng ban chức năng khác trong bệnh viện
  - Học tập mô hình các bệnh viện hiện đại để hoàn thiện  hoạt động của phòng Hành chính quản trị nhằm đáp ứng tốt nhất sự phát triển và hiện đại hóa của bệnh viện.
   

 

(KS. Đỗ Văn Dũng - Phòng Hành chính quản trị)
Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn