12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
CSKH - Đặt khám
19006155

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


DSC_0130_edit.jpg

Hình ảnh: Tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp

- Địa chỉ: Phòng số 101 – 102 – 103 nhà B3

- Số điện thoại: 02438233075

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Nguyên trước đây là phòng Y vụ sau đó đổi tên thành phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (KHTH). Là bộ phận tham mưu cho Ban Giám đốc theo dõi đôn đốc thực hiện các hoạt động y tế, các chế độ, nội qui bệnh viện, các thông tư chính sách của ngành ... 

* Các trưởng phòng: (qua các thời kì)

+ Bs. Nguyễn Bá Nhiếp

+ Bs. Lê Văn Bội

+ TTƯT. TS Nguyễn Đắc Nghĩ 

+ BSCK II Phạm Mạnh Thân

+ Ths. Trần Liên Hương

* Lãnh đạo phòng hiện tại:                   

+ Ths. Ngô Quang Hùng -Trưởng phòng

+ Ths. Nguyễn Hiền Vân -  Phó phòng

+ Ts. Lương Đức Dũng - Phó phòng

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Nhân sự: 25 nhân viên

Trưởng phòng:  Ths. Bs Ngô Quang Hùng 

Phó phòng:   - Ths. Bs Nguyễn Hiền Vân 

                      - Ts. Bs Lương Đức Dũng

- Thạc sĩ y học: 01

- Cử nhân đại học: 04

- Cử nhân điều dưỡng: 13

- Trung cấp diều dưỡng : 04

Các tổ chức năng: 

- Tổ nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ 

- Tổ thống kê, báo cáo

- Tổ hành chính, tiếp đón tại phòng 102 nhà B3

- Tổ công tác tiếp đón tại sảnh A1

- Tổ giám sát thanh toán bệnh nhân ra viện  

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Phòng KHTH dưới chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện trong công tác thực hiện kế hoạch, giám sát các khoa phòng thực hiện quy chế bệnh viện. 

2. Lập kế hoạch giúp Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện, theo dõi, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác hoạt động chuyên môn bệnh viện. Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật trong toàn bệnh viện. Phối hợp tham gia cùng các ban, hội  đồng tại bệnh viện như ban xã hội hóa y tế, phi y tế, hội đồng thuốc và điều trị, hội đồng đấu thầu… làm tốt công tác quản lý bệnh viện. Phối hợp phòng quản lý chất lượng giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật.

3. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

4. Lưu trữ hồ sơ bệnh án:  

Lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án phục vụ công tác điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, pháp luật.

5. Thường trực công tác BHYT: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện chế độ BHYT tại bệnh viện. Phối hợp với các bộ phận liên quan thanh quyết toán BHYT

6. Phối hợp với các khoa phòng xây dựng các quy trình quản lý bệnh viện. 

7. Xây dựng và triển khai các kế hoạch y tế phục vụ các sự kiện trong nước và Quốc tế diến ra trên địa bàn Hà Nội. Kịp thời xây dựng kế hoạch y tế đáp ứng thảm họa (cháy nổ, thiên tai, bệnh dịch…)

IV.  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KH3.jpg


KH3.jpg

Hình ảnh: Hoạt động chuyên môn tại phòng Kế hoạch tổng hợp

a) Cơ sở: 

- 01 khu vực văn phòng chính ( Phòng số 201 tầng 1 nhà B3)

- 01 khu vực tiếp đón bệnh nhân ngoại trú và đăng ký HSBA vào viện (sảnh nhà A1)

- 02 kho lưu trữ hồ sơ 

- 01 phòng rà soát HSBA nội trú ra viện

b) Kết quả đạt được:

 - Số liệu tiếp đón KCB ngoại trú khoảng 525.000 lượt khám bệnh / năm; trong đó khám cho bệnh nhân có thẻ BHYT khoảng 380.000 lượt/năm

- Số liệu BN nội trú 79.000 lượt bệnh nhân / năm; trong đó bệnh nhân có thẻ BHYT là 51.000 lượt/năm chiếm 64,55%

- Tham gia công tác thanh quyết toán BHYT: giám định theo tỷ lệ %, trung binh rút 12.000 HSBA/năm; lưu trữ hàng năm khoảng 77.000 đến 80.000 HSBA.

- Tổ chức định kỳ hàng tuần các buổi sinh hoạt khoa học, tập huấn chuyên môn; tổ chức thành công các Hội nghị, hội thảo lớn trong bệnh viện và ngành Y tế.

V. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Quản lý hồ sơ bệnh án bằng mạng máy tính,quản lý hồ sơ bệnh án bằng bệnh án  

điện tử. 

- Mở rộng bộ phận vi tính: Thực hiện hệ thống báo cáo nội bộ bằng phần mềm, nối 

 với các mạng khác trong ngành, trong nước, thế giới.

 


Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn