12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
Đặt khám
19006155

Phòng Quản lý chất lượng
 

 

I. Giới thiệu về Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng bao hàm tất cả các hoạt động được tổ chức để chỉ đạo, kiểm soát và phối hợp nâng cao chất lượng. Các hoạt động này bao gồm cả việc xây dựng chính sách về chất lượng và đặt ra các mục tiêu chất lượng. Quản lý chất lượng cũng bao hàm cả lập kế hoạch về chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng và cải thiện chất lượng. Trong cung ứng dịch vụ y tế, quản lý chất lượng tạo ra khuôn khổ chung giúp các cơ sở cung ứng dịch vụ tổ chức, kiểm soát và liên tục cải thiện tất cả các khía cạnh của cung ứng dịch vụ y tế.

II. Sự cần thiết của phòng Quản lý chất lượng

Với xu thế chung ở Việt Nam và trên Thế giới đó là nâng cao chất lượng bệnh viện, coi bệnh nhân là đối tượng khách hàng cần được phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đến KCB, cung cấp dịch vụ KCB làm sao cho khách hàng hài lòng nhất, lấy khách hàng làm trung tâm của tất cả các hoạt động, đáp ứng nhu cầu cải tiến chất lượng bệnh viện, đó là:

 • Đáp ứng số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh.
 • Giải quyết những bệnh lý nặng và phức tạp mà tuyến trước không thực hiện được.
 • Giảm thiểu nguy cơ sai sót và tai biến.
 • Cải thiện sự hài lòng của người bệnh.
 • Cải thiện sự hài lòng và an tâm công tác của nhân viên

 

Phòng Quản lý chất lượng bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ tháng 10 năm 2014 theo Quyết định số 3437/QĐ-NVY ngày 23/9/2014 của Sở Y tế về việc thành lập phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đa khoa Xanh Pôn với chức năng giữ vai trò làm quản lý các hoạt động trong kiểm soát và nâng cao chất lượng bệnh viện để các hoạt động được diễn ra một cách thuận lợi, hiệu quả.

 

III. Nhiệm vụ phòng Quản lý chất lượng

 

 

 

Được thành lập từ tháng 10 năm 2014, phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

 • Xây dựng kế hoạch, đề án về QLCL trong BV để trình Giám Đốc phê duyệt.
 • Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng QLCL theo dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện của Bộ Y Tế ngày 26/11/2012.
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Làm đầu mối phối hợp các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu, chỉ số chất lượng và đo lường chất lượng bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng được Bộ Y tế thừa nhận.
 • Triển khai thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
 • Làm đầu mối triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng trong khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính tại BV.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

 

 

IV. Tổ chức nhân sự 


Nhân sự:                          06 nhân viên

Phó phòng phụ trách:      Ths. Uông Thanh Tùng

Chuyên viên 50%:           Ts. Lê Thị Ánh Hồng (Trưởng khoa Vi sinh)

Chuyên viên:                    CN. Nguyễn Công Thành

                                         CN. Đàm Thị Thúy Hà

Nhân viên 100%:             ĐD. Nguyễn Thị Hà

                                         CN. Nguyễn Thị Kim Oanh

 

 V. Hướng phát triển:

- Thành lập các: Ban An toàn và hài lòng người bệnh, Chất lượng chuyên môn, Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Triển khai Hệ thống báo cáo sự cố y khoa

- Phối hợp học tập, đào tạo cán bộ tuyến dưới về quản lý chất lượng.

- Đầu mối phối hợp cải cách bệnh viện dựa theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

- Đầu mối xây dựng hoàn thiện quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật, xây dựng quy trình an toàn người bệnh (tiêm an toàn, thuốc…)

 

(Bệnh viện đa khoa Xanh pôn)
Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn