12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
CSKH - Đặt khám
19006155

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tổ chức cán bộ (Personnel and Organization)
- Phòng 110-112 tầng 1 nhà B3
- SĐT: 38233070
- Email: ptccbbvxp@gmail.com 

_CHU7458.JPG
Hình ảnh: Tập thể phòng Tổ chức cán bộ
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

Phòng tổ chức cán bộ là một trong những phòng chức năng được hình thành ngay khi có quyết định thành lập bệnh viện.
* Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
1. Đ/c Nguyễn Thị Thái – Nguyên Trưởng phòng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hà – Nguyên Trưởng phòng 
3. Đ/c Vũ Thị Sáu – Nguyên Trưởng phòng
4. Đ/c Lê Văn Tần – Nguyên Trưởng phòng
5. Đ/c Nguyễn Thị Nội – Nguyên Trưởng phòng   
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
Hiện nay phòng có 08 cán bộ gồm: 04 Thạc sĩ, 04 Cử nhân.
1. Thạc sĩ Đoàn Hải Yến -  Trưởng phòng 
2. Thạc sĩ Đặng Thị Thuận - Phó phòng
3. Thạc sĩ Trần Thủy Hương – Chuyên viên
4. Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu - Chuyên viên
5. Cử nhân Nguyễn Dương Bình – Chuyên viên
6. Cử nhân Nguyễn Thị Phượng – Cán sự thường trực công đoàn  
7. Cử nhân Vương Hoài Anh  – Chuyên viên
8. Cử nhân Nguyễn Thị Minh Trang  – Chuyên viên
Hình ảnh lãnh đạo phòng:
TC1.png
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện. 
 1. Căn cứ nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lí hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
5. Tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
- Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác nhân sự, đào tạo, bổ nhiệm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của ngành Y tế cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện.
IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Triển khai thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng hàng tháng kết hợp đánh giá KPI bệnh viện
- Tăng cường quản lý nhân lực thông qua hệ thống chấm công vân tay
- Kiện toàn lãnh đạo bệnh viện và trưởng phó các khoa phòng đảm bảo đúng quy trình, quy định
- Đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động
- Chú trọng công tác đào tạo cán bộ nhân viên phục vụ sự nghiệp phát triển bệnh viện
- Kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ
- Đảm bảo nhân lực cho hoạt động khám chữa bệnh  
 V.  PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Quản lý nhân lực bằng hệ thống đánh giá năng suất lao động theo KPI
- Hoàn thiện Bộ tài liệu quản lý nhân sự và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên bệnh viện
- Xây dựng kế hoạch nhân lực đáp ứng phát triển chuyên môn bệnh viện

Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn