12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
Đặt khám
19006155

Phòng Tổ chức cán bộ
I. Giới thiệu chung:

Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Căn cứ nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lí hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

- Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác nhân sự, đào tạo, bổ nhiệm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của ngành Y tế cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện.

III. Tổ chức nhân sự:

Hiện nay phòng có 07 cán bộ gồm: 02 Thạc sỹ, 02 Cử nhân kinh tế, 02 Cử nhân Hành chính và 01 Cử nhân Công đoàn.

1. Thạc sỹ Đoàn Hải Yến -  Phó phụ trách phòng 

2. Thạc sỹ Trần Mỹ Linh - Phó phòng

3. Cử nhân Nguyễn Thị Ngọc Liên – Phó chủ tịch Công đoàn, Chuyên viên chuyên trách công đoàn 

4. Cử nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chuyên viên

5. Cử nhân Nguyễn Dương Bình – Chuyên viên

6. Cử nhân Nguyễn Thị Phượng – Cán sự

7. Cử nhân Trần Thủy Hương – Chuyên viên

IV. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

1. Đ/c Nguyễn Thị Thái – Nguyên Trưởng phòng

2. Đ/c Nguyễn Thị Hà – Nguyên Trưởng phòng 

3. Đ/c Vũ Thị Sáu – Nguyên Trưởng phòng

4. Đ/c Lê Văn Tần – Nguyên Trưởng phòng

5. Đ/c Nguyễn Thị Nội – Nguyên Trưởng phòng

V. Hướng phát triển trong thời gian tới

- Quản lý ngày giờ công lao động trên phần mềm quản lý bệnh viện

- Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ

- Quản lý chế độ nâng lương hàng năm trên phần mềm

(Phòng Tổ chức cán bộ)
Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn