12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
Đặt khám
19006155

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế
I. Chức năng, nhiệm vụ và tình hình quản lý, sử dụng TTBYT  của phòng Vật Tư – TTB

a. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

Phòng Vật tư – TTB y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả.

Hiện nay, Vật tư thiết bị y tế có 09 người gồm 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và 07 nhân viên (trong đó có 03 kỹ sư và 06 nhân viên kỹ thuật).

* Nhiệm vụ:

Theo dõi và quản lý toàn bộ máy móc trang thiết bị và dụng cụ y tế của toàn Bệnh viện ở mọi nguồn cung cấp.

Lập dự toán,dự trù mua sắm, khai thác các vật tư, dụng cụ y tế, phân phối, cấp phát cho các đơn vị theo yêu cầu sử dụng.

Lập dự toán, hồ sơ mời thầu, trình lãnh đạo Bệnh viện và Bộ y tế phê duyệt để mua sắm các thiết bị chuyên sâu, đắt tiền.

Kiểm tra, soạn thảo các văn bản, hợp đồng để Giám đốc bệnh viện ký với các đơn vị trúng thầu sau khi đã được Sở y tế phê duyệt.

Phân phối, cấp phát trang thiết bị và dụng cụ y tế cho các khoa Phòng trong  bệnh viện theo kế hoạch được duyệt và trực tiếp cấp phát vật tư tiêu hao cho các đơn vị theo yêu cầu sử dụng của bệnh nhân.

Tổ chức nhận thiết bị, giám sát lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm.

Làm các thủ tục tiếp nhận và khai thác sử dụng các hàng viện trợ của nước ngoài

Bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị y tế trong  Bệnh viện

Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý thiết bị không còn sử dụng được, hư hỏng để trình lãnh đạo bệnh viện và Sở y tế cho ý kiến xử lý.

Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả máy móc đã trang bị  cho các khoa, phòng.

Kiểm tra, theo dõi  các thiết bị đòi hỏi độ an toàn cao để có kế hoạch kiểm định định kỳ theo quy định của Nhà nước
(Bệnh viện đa khoa Xanh pôn)
Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn